ทำฟันอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด

ทำฟันอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด

              สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านเพื่อทำธุระ และความจำเป็นที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเพราะถ้าหากเลื่อนนัดออกไป อาจจะทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่เพิ่มความรุนแรงขึ้นได้เช่นเดียวกับคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพของช่องปาก โดยเฉพาะคนที่จัดฟันถึงแม้ว่าจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าปล่อยเอาไว้นานไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ตามนัดเพราะไม่อยากออกไปนอกบ้าน ก็ทำให้การจัดฟันมีปัญหาได้ การทำฟันมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 สูง เพราะน้ำลายรวมไปถึงละอองฝอยจากการทำฟัน อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ขอแนะนำสำหรับการทำฟันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ดังนี้

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของคลินิกทันตกรรมอโศกสกายเทร 

  1. ขั้นแรกก่อนที่เจ้าหน้าที่และคนไข้ทุกคนจะเข้าไปภายในของคลินิกจะต้องทำการวัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน เพื่อเป็นการคัดกรอง
  2.  เจ้าหน้าที่และคนไข้ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในคลินิก เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยจากการไอหรือจามกระจายตัวอยู่ในอากาศ
  3. คนไข้ทุกคนที่มีนัดจัดฟันกับทันตแพทย์ จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคลินิกทุกครั้ง เพราะว่าฝ่ามือของทุกคนจะผ่านการสัมผัสสิ่งของต่างๆมามากมาย และสิ่งของเหล่านั้นอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่
  4. คนไข้ทุกคนจะต้องกรอกเอกสารคัดกรองให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อเป็นการคัดกรองแบบรัดกุมมากที่สุด เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพบทันตแพทย์ ซึ่งคนไข้จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงเท่านั้น
  5. คนไข้ที่ต้องรอพบทันตแพทย์ในจุดนั่งรอ จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและมีการใกล้ชิดกันมากเกินไป ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
  6. ทางคลินิกทันตกรรมจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดตามจุดสัมผัสต่าง ๆ ทุกชั่วโมง และทำการเช็ดฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ที่จับประตู ลูกบิดประตู เบาะนั่ง เป็นต้น ซึ่งจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

 

              ฉะนั้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือการทำฟันที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้หากคนไข้ไม่แน่ใจว่าอาการของตนเองอยู่ในระดับที่ฉุกเฉินหรือไม่ สามารถติดต่อกับทางคลินิกทันตกรรมที่คนไข้ต้องการไปใช้บริการ เพื่อขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความรู้เพียงพอที่จะช่วยประเมินอาการที่เป็นอยู่ แต่หากพบว่าอาการอยู่ในระดับที่รุนแรง ที่จะต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ก็จะทำการนัดหมายให้คนไข้ไปทำฟันที่คลินิกในวันและเวลาที่เร็วที่สุด

 

นัดปรึกษาฟรี ได้ที่ โทร. 094-3599565
(คลินิกอยู่ซอยสุขุมวิท 21 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก และ MRT สุขุมวิท)
Line ID : @asokskytraindental
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน