อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม ราคา ทำฟัน

การรักษา ราคา / Bath
 • ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) (sterile cost=100.-)
ฟรี
 • เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
160
 • เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่
500
 • ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) ทั้งปาก
800 up
อุดฟัน (Filling)  
 • อุดชั่วคราว
300-400
 • อุดฟันด้วยอมัลกัม ด้านละ
600
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ
600
Veneer  
 • ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) ซี่ละ
4,500-5,000
 • ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก(Ceramic Veneer) ซี่ละ
10,000
 • ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ
1,500-2,000
 • Ceramic Only
8000up
 • Ceramic Inlay
8000up
ฟอกฟันขาว  
 • ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์
7,000
 • ฟอสีฟันด้วยแสงเย็น
4,500
 • ฟอกสีฟันที่บ้าน (น้ำยาหลอดเดียว)
3,900
 • น้ำยาฟอกสีฟันหลอดละ
1,000
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)  
 • พิมพ์ปากทำแบบศึกษา
1,000
 • Retainer (2ชิ้น)
4,000
 • เผือกกันสบฟัน
3,000 / ชิ้น
 • จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น
38,000 UP
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)  
 • ถอนฟันอย่างง่าย ซี่ละ
600-800
 • ถอนฟันอย่างยาก ซี่ละ
1,000-1,500
 • ผ่าฟันคุด ซี่ละ
1,500-4,500
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)  
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก (ต่อชิ้น)
2,500 UP
 • ฟันปลอมโลหะ
6,000 UP
 • ฟันปลอมครึ่งปาก
10,000 UP
 • ฟันปลอมทั้งปาก
20,000 UP
 • ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น
6,000 UP
 • เดือยฟัน (ต่อชิ้น)
3,000-3,500
 • ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง ซี่ละ
10,000-20,000
 • ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน : ซี่ละ
15,000
 • รื้อครอบฟันต่อซี่
1,000
 • White Smile(ต่อชิ้น)
10,000
 • White Smile(ทั้งปาก)
16,000
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)  
 • เกลารากฟัน (root planning)
2,500/ด้าน
 • ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก
8,000
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก ซี่ละ
4,000 UP
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)  
 • ฟันหน้า ซี่ละ
3,500-5,000
 • ฟันกรามน้อย ซี่ละ
6,000
 • ฟันกราม ซี่ละ
8,000
 • ดึงประสาทฟัน ซี่ละ
1,000
 • รากฟันเทียม รวมครอบฟัน ซี่ละ
60,000