Category Archives: Uncategorized

จัดฟันใกล้บ้าน

จัดฟันใกล้บ้าน เมื่อต้องการจะจัดฟัน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือใช้เวลาในการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และเลือกคลินิกทันตกรรมที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด และจะเป็นการดีมากถ้าสามารถเลือกใช้บริการกับทันตแพทย์ และคลินิกที่อยู่ใกล้บ้าน สาเหตุที่ควรเลือกจัดฟันกับคลินิคใกล้บ้านนั้น เป็นเพราะการจัดฟัน เป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานาน คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์ที่คลินิกเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรับอุปกรณ์จัดฟัน และตรวจเช็คช่องปาก และระยะเวลาในการจัดฟันโดยมากจะยาวนานเป็นปี อาจจะ 1-2 ปี หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งลักษณะของฟัน และพฤติกรรม และการให้ความร่วมมือของคนไข้ เมื่อต้องมาคลินิคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ความสะดวกสบายในการเดินทางจึงเป็นสิ่งทำคัญ ที่คนไข้ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับตัน ๆ สิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรก คือรวบรวมรายชื่อของคลินิคทันตกรรมที่สามารถจัดฟันได้ ในละแวกบ้าน จากนั้นก็หาข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกแต่ละแห่ง เพื่อเลือกใช้บริการกับคลินิกที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด โดยสิ่งแรกที่ต้องพิารณาก็คือ คลินิคแห่งนั้นมีทันตแพทย์จัดฟันที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ ก่อนที่จะจัดฟัน คนไข้ควรจะได้พูดคุยกับทันตแพทย์จัดฟันก่อน เป็นการเข้ารับการปรึกษาในการจัดฟันทั่ว ๆ ไป ว่าสภาพภายในช่องปากเป็นอย่างไร สามารถจะจัดฟันได้หรือไม่ แผนการรักษาเป็นอย่างไร โดยมากในขั้นตอนนี้ จะยังไม่มีค่าใช้จ่าย คนไข้สามารถถามข้อมูลต่าง ๆ จากทันตแพทย์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยสิ่งที่คนไข้ควรจะต้องทราบ มีดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการจัดฟันของทันตแพทย์ ทางเลือกต่าง ๆ […]

ย้อนกลับด้านบน