จัดฟันใกล้บ้าน

จัดฟันใกล้บ้าน

เมื่อต้องการจะจัดฟัน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือใช้เวลาในการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และเลือกคลินิกทันตกรรมที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด และจะเป็นการดีมากถ้าสามารถเลือกใช้บริการกับทันตแพทย์ และคลินิกที่อยู่ใกล้บ้าน

สาเหตุที่ควรเลือกจัดฟันกับคลินิคใกล้บ้านนั้น เป็นเพราะการจัดฟัน เป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานาน คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์ที่คลินิกเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรับอุปกรณ์จัดฟัน และตรวจเช็คช่องปาก และระยะเวลาในการจัดฟันโดยมากจะยาวนานเป็นปี อาจจะ 1-2 ปี หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งลักษณะของฟัน และพฤติกรรม และการให้ความร่วมมือของคนไข้ เมื่อต้องมาคลินิคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ความสะดวกสบายในการเดินทางจึงเป็นสิ่งทำคัญ ที่คนไข้ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับตัน ๆ

สิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรก คือรวบรวมรายชื่อของคลินิคทันตกรรมที่สามารถจัดฟันได้ ในละแวกบ้าน จากนั้นก็หาข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกแต่ละแห่ง เพื่อเลือกใช้บริการกับคลินิกที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด โดยสิ่งแรกที่ต้องพิารณาก็คือ คลินิคแห่งนั้นมีทันตแพทย์จัดฟันที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่

ก่อนที่จะจัดฟัน คนไข้ควรจะได้พูดคุยกับทันตแพทย์จัดฟันก่อน เป็นการเข้ารับการปรึกษาในการจัดฟันทั่ว ๆ ไป ว่าสภาพภายในช่องปากเป็นอย่างไร สามารถจะจัดฟันได้หรือไม่ แผนการรักษาเป็นอย่างไร โดยมากในขั้นตอนนี้ จะยังไม่มีค่าใช้จ่าย คนไข้สามารถถามข้อมูลต่าง ๆ จากทันตแพทย์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยสิ่งที่คนไข้ควรจะต้องทราบ มีดังนี้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการจัดฟันของทันตแพทย์
  • ทางเลือกต่าง ๆ ในการรักษา
  • การประเมินค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ
  • ระยะเวลาที่จะใช้ในการจัดฟัน
  • การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน
  • ความคิดเห็นของผู้ที่เคยจัดฟันกับทันตแพทย์ท่านนั้น

หลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทันตแพทย์แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือ สถานที่ให้บริการ หรือคลินิกแห่งนั้น รวมทั้งทีมงานในคลินิก โดยทั่วไป จะต้องดูเรื่องความสะอาด ความทันสมัย ความเหมาะสม รวมทั้งการให้บริการของทีมงาน หรือพนักงานในคลินิกแห่งนั้นด้วย

เทคโนโลยี และทางเลือกในการรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องพิจารณาว่า เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันตแพทย์จัดฟันจะนำมาใช้ในการจัดฟันนั้นเป็นเทคนิคใหม่ เครื่องมือทันสมัย หรือไม่

ทั้งนี้การหาข้อมูลและการพบทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษานั้น ควรทำมากกว่า 1 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย และไม่ควรจะรีบร้อนตัดสินใจ บ่อยครั้งที่คนไข้ถูกกดดันให้รีบตัดสินใจเข้ารับการจัดฟัน แต่จริง ๆ แล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็น เพราะการจัดฟัน ไม่จัดว่าเป็นการรักษาฉุกเฉินที่ต้องเร่งรีบ คนไข้ควรใช้เวลาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน