สาเหตุของปัญหากลิ่นปาก

กลิ่นปาก หากเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ที่คุณจะมองข้ามไปได้เลย เพราะการมีกลิ่นปากแปลว่าคนๆ นั้นดูแลสุขภาพช่องปากไม่ได้ ฟันไม่สะอาด หรือกำลังมีปัญหาฟันผุ โรคเหงือก ซึ่งนอกจากจะเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแล้วยังทำลายความมั่นใจของคุณได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุของกลิ่นปากเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีดังนี้

1.กลิ่นปากจากสาเหตุภายในปาก ซึ่งเป็นการเกิดจากการดูแลความสะอาดของช่องปากอย่างไม่ถูกต้อง โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • แปรงฟันไม่สะอาด หรือแปรงฟันน้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานอาหารเข้าไป อาหารเหล่านั้นก็จะติดอยู่ตามซอกฟัน เมื่อเราแปรงฟันไม่สะอาดเศษอาหารเหล่านั้นก็จะบูดเน่าทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นในปากเราได้ ดังนั้น เราจึงควรแปรงฟันอย่างน้อยวัยละ 2 ครั้ง เป็นอย่างต่ำ
 • มีเกิดฟันผุในช่องปาก ซึ่งฟันที่ผุนั้นจะเป็นรู เศษอาหารสามารถเข้าไปติดได้ง่าย เมื่อทำความสะอาดไม่ดี เศษอาหารยังคงค้างอยู่ อาการฟันผุก็จะยิ่งลุกล่ามและทำให้มีกลิ่นปากจากเศษอาหารที่บูดเน่า
 • มีหินปูนมากจนเกิด เหงือกอักเสบ และลุกลามเป็นโรคปริทันต์ เพราะหินปูนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเหงือก ซึ่งอาการของโรคเหงือกนั้นเมื่อเป็นมากๆ เหงือกจะบวม หนองไหลออกมา จึงทำให้มีปัญหากลิ่นปากได้
 • การเป็นแผลเรื้อรังในปาก อาทิ แผลมะเร็ง แผลซิฟิลิส แผลวัณโรค ซึ่งแผลพวกนี้มักส่งผลให้เกิดการอักเสบเป็นหนองมีน้ำเหลืองไหนซึมทำให้มีกลิ่นปาก
 • การดูแลฟันปลอมไม่ถูกต้อง การใส่ฟันปลอมมักจะมีเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่าย ดังนั้นคนที่ใส่ฟันปลอมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จควรล้างและทำความสะอาดฟันปลอมและช่องปากอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหากลิ่นปาก


  2.กลิ่นปากจากสาเหตุภายนอกช่องปาก การเกิดกลิ่นปากจากสาเหตุภายนอกช่องปาก หมายถึงอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น จมูก โพรงจมูก ลำคอ ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ หรือโรคโพรงจมูกอักเสบ ก็อาจจะมีปัญหากลิ่นปากได้เช่นกัน

  ปัญหากลิ่นปากจะหมดไปหาคนไข้ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากเป็นอย่างดี ด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดคราบแบคทีเรียซึ่งเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพช่องปากได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างทุก 6 เดือน เพื่อทำการขูดหินปูนที่คนไข้ไม่สามารถเอาออกเองได้

  รวบรวมสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

ย้อนกลับด้านบน