เสียวฟัน เกิดจากอะไร?

เสียวฟัน เกิดจากอะไร?

เสียวฟัน เกิดจากอะไร?

อาการเสียวฟันเกิดจากการที่ชั้นเนื้อฟัน(ที่เคยมีเคลือบฟันคลุมอยู่)ถูกเปิดออก ซึ่งในเนื้อฟันจะมีท่อเล็กๆเป็นจำนวนมากวางตัวเข้าไปสู่ส่วนกลางของฟัน ซึ่งเมื่อเนื้อฟันถูกเปิดออกและได้รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น น้ำเย็น อาหาร
หวาน อาหารเปรี้ยว การแปรงฟัน หรือแม้แต่ลม แล้วส่งสัญญาณไป
ถึงโพรงประสาทฟันจนเกิดอาการเสียวฟัน ทั้งนี้การสึกของฟันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
1.แปรงฟันโดยใช้แรงกดที่มากเกินไป
2.แปรงฟันผิดวิธี
3.ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแข็งเกินไป
4.ทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวจัด หรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด (เครื่องดื่มอัดก๊าซ)
5.การนอนกัดฟันหรือในบางคนอาจเกิดจากภาวะกรดไหลย้อนทำให้ฟันสัมผัสกับกรดจากกระเพาะอาหาร
6.มีนิสัยชอบเคี้ยวฟันหรือบดฟันเน้นย้ำ (มักเกิดขึ้นในขณะที่มีความเครียดหรือมีความกังวล)
7.มีฟันบิ่น แตกหรือร้าว จนถึงชั้นเนื้อฟัน
8.ฟันผุที่มีความลึกถึงชั้นเนื้อฟัน
9.เหงือกร่น ทั้งจากการเป็นโรคเหงือกอักเสบหรือจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
10.ใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบมากเกินไป
อาการเสียวฟัน อาจป้องกันได้โดยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ การควบคุมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แบบตรงมื้อ ลดการทานอาหารรสจัดและการพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือหากเกิดอาการเสียวฟันแล้วควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของรอยโรคเหล่านั้น

ย้อนกลับด้านบน