สาเหตุของปัญหากลิ่นปาก

กลิ่นปาก หากเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ที่คุณจะมองข้ามไปได้เลย เพราะการมีกลิ่นปากแปลว่าคนๆ นั้นดูแลสุขภาพช่องปากไม่ได้ ฟันไม่สะอาด หรือกำลังมีปัญหาฟันผุ โรคเหงือก ซึ่งนอกจากจะเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแล้วยังทำลายความมั่นใจของคุณได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุของกลิ่นปากเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีดังนี้

  1. กลิ่นปากจากสาเหตุภายในปาก ซึ่งเป็นการเกิดจากการดูแลความสะอาดของช่องปากอย่างไม่ถูกต้อง โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
  • แปรงฟันไม่สะอาด หรือแปรงฟันน้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานอาหารเข้าไป อาหารเหล่านั้นก็จะติดอยู่ตามซอกฟัน เมื่อเราแปรงฟันไม่สะอาดเศษอาหารเหล่านั้นก็จะบูดเน่าทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นในปากเราได้ ดังนั้น เราจึงควรแปรงฟันอย่างน้อยวัยละ 2 ครั้ง เป็นอย่างต่ำ
  • มีเกิดฟันผุในช่องปาก ซึ่งฟันที่ผุนั้นจะเป็นรู เศษอาหารสามารถเข้าไปติดได้ง่าย เมื่อทำความสะอาดไม่ดี เศษอาหารยังคงค้างอยู่ อาการฟันผุก็จะยิ่งลุกล่ามและทำให้มีกลิ่นปากจากเศษอาหารที่บูดเน่า
  • มีหินปูนมากจนเกิด เหงือกอักเสบ และลุกลามเป็นโรคปริทันต์ เพราะหินปูนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเหงือก ซึ่งอาการของโรคเหงือกนั้นเมื่อเป็นมากๆ เหงือกจะบวม หนองไหลออกมา จึงทำให้มีปัญหากลิ่นปากได้
  • การเป็นแผลเรื้อรังในปาก อาทิ แผลมะเร็ง แผลซิฟิลิส แผลวัณโรค ซึ่งแผลพวกนี้มักส่งผลให้เกิดการอักเสบเป็นหนองมีน้ำเหลืองไหนซึมทำให้มีกลิ่นปาก
  • การดูแลฟันปลอมไม่ถูกต้อง การใส่ฟันปลอมมักจะมีเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่าย ดังนั้นคนที่ใส่ฟันปลอมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จควรล้างและทำความสะอาดฟันปลอมและช่องปากอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหากลิ่นปาก
  1. กลิ่นปากจากสาเหตุภายนอกช่องปาก การเกิดกลิ่นปากจากสาเหตุภายนอกช่องปาก หมายถึงอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น จมูก โพรงจมูก ลำคอ ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ หรือโรคโพรงจมูกอักเสบ ก็อาจจะมีปัญหากลิ่นปากได้เช่นกัน
    ปัญหากลิ่นปากจะหมดไปหาคนไข้ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากเป็นอย่างดี ด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดคราบแบคทีเรียซึ่งเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพช่องปากได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างทุก 6 เดือน เพื่อทำการขูดหินปูนที่คนไข้ไม่สามารถเอาออกเองได้