1.จัดฟันใส Invisalign หมายถึง

เป็นการจัดฟันที่ออกแบบชุดเครื่องมือจัดฟันโดยการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบ AI ภายใต้การควบคุมแผนการรักษาของทันตแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการผนวกความสามารถของเครื่องสแกนฟัน iTero Element และ CT Scan เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาได้อย่างแม่ยำยิ่งขึ้น เครื่องมือออกแบบมาเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้เห็นผลลัพธ์ดีที่สุด ทำความสะอาดง่าย ลดโอกาสเกิดฟันผุ เศษอาหารไม่ติด ไม่มีลวดเหล็กระคายเคืองเนื้อเยื่อในปาก

 

2.Invisalign คืออะไร

Invisalign  เป็นชื่อแบรนด์ของอุปกรณ์การจัดฟันใสโดยบริษัท Align Tech บริษัทแรกที่คิดค้นระบบการจัดฟันใส เป็นการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติบนจอ Touch Screen หรือจอสัมผัสแบบ 3D Computerized Digital Imaging เพื่อให้คนไข้เห็นภาพว่าฟันมีการเคลื่อนที่อย่างไร

เป็นการจัดฟันใสที่ใช้อุปกรณ์การจัดฟันแบบพลาสติกใส โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันที่เป็นแผ่นโพลีเมอร์บาง ๆ ใส ๆ นำมาใส่ครอบบนฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งปกติฟันจะเคลื่อนประมาณ 0.25 มิลลิเมตรต่อ Aligner เราจะใส่ประมณ 7-14 วันต่อหนึ่ง Alinger แล้วค่อยเปลี่ยนชุดใหม่จนครบเซตตามแผนการรักษา ซึ่งเครื่องมือนี้จะออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล สามารถถอดใส่ด้วยตนเองได้

 

3.จัดฟันใส Invisalign มีกี่แบบ

3.1 Invisalign Express

เป็นจัดฟันใสแบบ Invisalign Express .ใช้จำนวนเครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น โดยใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย

3.2 Invisalign Comprehensive

เป็นจัดฟันใส Invisalign Comprehensive ใช้เครื่องมือจัดฟันแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น สูงสุดไม่เกิน 99 ชิ้น ใช้เวลาประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี เหมาะสำหรับคนที่มีฟันซ้อนเกมาก มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก

3.3 Invisalign Lite

เป็นจัดฟันใส Invisalign Lite ใช้จำนวนเครื่องมือตั้งแต่ 8-14 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6-7 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือ มีฟันซ้อนเกหลังจัดฟันเนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน

3.4 Invisalign Go

เป็นจัดฟันใส Invisalign Go ใช้จำนวนเครื่องมือจัดฟันถึง 20 ชิ้น ใช้เวลาการจัดฟันประมาณ 6-8 เดือน  เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสภาพฟันปานกลางจนถึงปัญหาที่ซับซ้อน

3.5 Invisalign Moderate

เป็นจัดฟันใส Invisalign Moderate ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14 คู่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 26 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1 ปี เหมาะสำหรับคนที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก หรืออาจเคยจัดฟัน ไม่เคยจัดฟัน

 

4.จัดฟันใส Invisalign เหมาะกับใคร

จัดฟันใส Invisalign เหมาะกับบุคคลหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะดารา นักแสดง ผู้บริหาร พิธีกร บุคคลที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเดินทางมาพบทันตแพทย์ ผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากให้เครื่องมือมากระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะเครื่องมือจัดฟันใสสามารถถอดออกได้เวลาทานอาหารและแปรงฟัน

 

5.เครื่องมือจัดฟันใสทำงานอย่างไร

หลักการทำงานคือมีการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือรวมถึงซอฟต์แวร์เข้ามาจำลองการเคลื่อนที่ของฟันเพื่อคำนวณหาทิศทางที่จะทำให้ฟันสามารถเข้าที่ได้รวดเร็วขึ้น จากนั้นทันตแพทย์จะใช้อุปกรณ์จัดฟันใสที่มีลักษณะเป็นตัวครอบฟันมีสีใสคล้ายรีเทนเนอร์ ปุ่ม Attachment มารักษา

ปุ่ม Attachment เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญมีลักษณะเป็นปุ่มใสติดไว้บนฟันแต่ละซี่ มีหน้าตา รูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของทันตแพทย์เป็นตัวหลักที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันและทำงานร่วมกับอุปกรณ์จัดฟันใส โดยมีจำนวนชิ้นงานและแผนการรักษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้ออกแบบ

 

6.เครื่องมือจัดฟันใสทำจากวัสดุอะไร

เครื่องมือจัดฟันใสทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษที่เรียกว่า “SmartTrack” วัสดุมีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทาน ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการจัดฟันที่ชื่อว่า “SmartForce” ที่จะทำให้ฟันเคลื่อนที่เรียงตัวได้ตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์วางแผนไว้

 

7.เครื่องสแกนฟัน iTero คืออะไร

เครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนไข้ได้เห็นฟันของตัวเองอย่างชัดเจน ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถจำลองแผนการรักษาและการจัดฟันปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้คนไข้ดูภาพเสมือนจริงได้ทันทีแบบภาพ 3 มิติทั้งก่อนและหลังการรักษา สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ บันทึกรายละเอียดเฉพาะส่วนของฟันและเนื้อเยื่อช่องปากได้ละเอียดเสมือนจริง สามารถรับชิ้นงานเร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟันแบบเดิม เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ไม่สูญหาย

 

8.CLINCHECK คืออะไร

เป็นแอนิเมชันแบบ 3 มิติที่ออกแบบขึ้นโดยทันตแพทย์จัดฟันโดยให้คนไข้ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวของฟัน จะสามารถเห็นความคืบหน้าในทุก ๆ กระบวนการที่ฟันกำลังจะเข้าที่สวยงาม

 

9.Attachmentคืออะไร

Attachment หรือปุ่มเคลื่อนฟัน เป็นส่วนประกอบทำหน้าที่ร่วมกับอุปกรณ์จัดฟันใสทุกชิ้นงานที่จะต้องใส่ในแต่ละเดือนเพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ทันตแพทย์ได้วางแผนการรักษาไว้

Attachment มีลักษณะเป็นปุ่มใสติดกับฟันคนไข้ก่อนเริ่มใส่อุปกรณ์จัดฟัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสและดุลพินิจของทันตแพทย์ โดยปุ่มจะทำหน้าที่เคลื่อนฟันไปยังทิศทางที่กำหนด เช่น ดึงฟัน เคลื่อนฟัน ขยับรากฟันเพื่อให้ฟันสบกัน

 

10.ขั้นตอนการจัดฟันใส Invisalign

1.เข้าพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อตรวจสภาพฟันเบื้องต้น พิมพ์ปาก ถ่ายรูป X-Ray และวางแผนการรักษาการจัดฟัน

2.เคลียร์ช่องปาก ด้วยการขูดหินปูน อุดฟันที่ผุ ผ่าฟันคุด เพื่อเตรียมสำหรับการจัดฟัน

3.ทันตแพทย์จะสแกน iTero แสดงภาพเป็น 3D เพื่อดูภาพหลังการรักษา

4.เข้าแผนการรักษา โดยดูแผนแบบ 3D หรือที่เรียกว่า CLINCHECK เพื่อประเมินแนวทางการเคลื่อนฟันจำนวนชุดแผ่นใส รวมถึงผลการรักษา จากนั้นยืนยัน CLINCHECK เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานแผ่นใส

5.ติดปุ่ม Attachment บนฟัน เป็นปุ่มเล็ก ๆ สีเหมือนฟันเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟัน

6.ทันตแพทย์จะใส่แผ่นใส Invisalign แต่ละชุดตามที่ได้วางแผนการรักษาให้ ซึ่งคนไข้ต้องใส่เครื่องมือทั้งกลางวันและกลางคืน จะสามารถถอดออกได้เฉพาะเวลาทานอาหาร หรือ แปรงฟันเท่านั้น

7.พบทันตแพทย์ทุก 2-3 เดือนเพื่อตรวจเช็ค ติดตามผลเป็นระยะ หากพบปัญหาฟันใด ๆ จะรักษาได้ทัน

8.ทุก 6 เดือน ทันตแพทย์จะนัดมาขูดหินปูนทำความสะอาด

9.เมื่อจัดฟันใสเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนการรักษา ทันตแพทย์จะให้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ Retainer เพื่อคงรักษาแบบฟันและสร้างรอยยิ้มให้สวยไปได้นาน ๆ

 

11.ข้อดี ข้อจำกัดจัดฟันใส Invisalign

 • ช่วยลดระยะเวลาการจัดฟัน – เนื่องจากการจัดฟันใสสามารถลดระยะเวลาการจัดฟันได้รวดเร็ว โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี แต่ขึ้นกับความยากง่ายของสภาพฟันแต่ละบุคคล ตำแหน่งฟัน องศาของแกนฟันแต่ละซี่ให้ออกมาตามที่ได้กำหนดไว้
 • เครื่องมือมีความบางเบา – ด้วยเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ทำให้มีแรงดันในการทำให้ฟันเข้าที่ได้ดี ไม่ทำให้เกิดระคายเคืองภายในช่องปาก แถมช่วยลดปัญหาการเกิดแผลในช่องปากได้อีกด้วย
 • เพิ่มความมั่นใจ ดูดี สวยงาม – เครื่องมือจัดฟันใสมีความโปร่งใส ทำให้เวลาสวมใส่เครื่องมือแล้วจะดูเป็นธรรมชาติหรือแทบมองไม่เห็น ทำให้เพิ่มความมั่นใจ เผยรอยยิ้มที่สวยงามดูดีได้มากขึ้น
 • ช่วยทำให้ช่องปากสะอาด – เวลาแปรงฟัน ขัดฟัน ใช้ไหมขัดฟัน จะถอดเครื่องมือจัดฟันใสออก ทำให้ทำความสะอาดฟันได้อย่างปกติ ช่วยลดปัญหาฟันผุได้
 • ช่วยทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น – การจัดฟันใสสามารถถอดและสวมใส่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เวลาทานอาหารสามารถทานอาหารได้ไม่ต้องกังวลว่าเศษอาหารเข้าไปติดในเครื่องมือ

 

12.จัดฟันใส Invisalign ช่วยแก้ปัญหารูปฟันใด

 • ฟันห่าง คือ ฟันสองซี่ห่างกันมากกว่าปกติ มีระยะห่างระหว่างฟัน อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันกับเหงือก ทำให้อาหารเข้าไปติดจนเหงือกนิ่มลงและอักเสบ
 • ฟันซ้อนเก คือ กรณีขากรรไกรไม่มีช่องว่างเพียงพอให้ฟันทุกซี่ขึ้น ฟันจึงเบียดซ้อน หรือ ถูกผลักให้เคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ทำให้การแปรงฟันลำบากขึ้นส่งผลให้เกิดคราบพลัค หินปูนและแบคทีเรียสะสม
 • ฟันสบเปิด คือ ฟันบนและฟันล่างไม่สบกันตอนปิดปาก ส่งผลทำให้การเคี้ยวอาหารลำบาก
 • ฟันบนยื่น คือการที่ฟันหน้าบนยื่นออกมาคร่อมฟันหน้าล่าง หากฟันบนยื่นออกมามากเกินไป อาจทำให้ฟันสึกไปจนถึงอาการปวดขากรรไกร
 • ฟันล่างยื่น คือการที่ฟันล่างยื่นออกมาคร่อมฟันบนในขณะที่ปิดปาก กรณีเกิดจากปัญหาขากรรไกรล่างยื่นออกมามากไปส่งผลให้การบดเคี้ยวลำบาก
 • ฟันสบไขว้ คือฟันบนหน้าบางส่วนอยู่ด้านในของฟันหน่าล่างแทนที่จะอยู่ด้านนอก โอกาสทำให้เหงือกร่น อาการเจ็บหรือแม้แต่การสูญเสียกระดูก เสี่ยงฟันสึกหรือแตกได้

 

13.การดูแลหลังจัดฟันใส Invisalign

 • คนไข้ต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมือวันละ 22 ชั่วโมง เพื่อรักษาสภาพฟันให้การจัดฟันเห็นผลตามแผนการรักษา
 • ให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดคราบชา กาแฟ หรือ น้ำอัดลม เพราะจะเกิดคราบที่ผิวฟัน รวมถึงแผ่นใสครอบฟันเกิดคราบต่าง ๆ หากไม่ทำความสะอาดทันที อาจติดฝังลึกเข้าไปทำให้ผิวฟันหมอง
 • ต้องมีระเบียบวินัยในการใส่แผ่นใส Invisalign ตลอด เพื่อให้ผลการจัดฟันมีประสิทธิภาพ
 • เวลาทานอาหารแนะนำให้ถอดเครื่องมือออก แล้วแปรงฟันให้สะอาดก่อนใส่ทุกครั้ง
 • หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นใสครอบฟันอยู่เสมอ ด้วยน้ำสบู่ น้ำยาล้างขวดนมเด็ก หรือ เม็ดฟู่ ไม่ควรใช้ยาสีฟันเพราะจะทำให้แผ่นครอบฟันมีสีขุ่น
 • พบทันตแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง เพื่อตรวจแผ่นใสครอบฟัน รวมถึง ติดตามการเคลื่อนของฟัน

 

14.จัดฟันใส Invisalign ราคา และรายการของแถม

***จัดฟันใส Invisalign ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท ผ่อนชำระได้***

 • แถมฟรี 9 รายการ มูลค่า 19,300.- บาท

1.เอกซเรย์จัดฟัน ด้านข้าง 1 ฟิล์ม มูลค่า = 800.-

2.เอกซเรย์จัดฟัน ด้านหน้า 1 ฟิล์ม มูลค่า = 800.-

3.ถ่ายรูป มูลค่า 1,000.-

4.ขูดหินปูน มูลค่า 1,100.-

5.เอกซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน มูลค่า 600.-

6.เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน) มูลค่า 2,000.-

7.รีเทนเนอร์แบบใส บน-ล่าง มูลค่า 6,000.-

8.รีเทนเนอร์ บน-ล่าง มูลค่า 5,000.-

9.Attachment มูลค่า 5,000.-

 

รับสิทธิ์ได้ส่วนลดพิเศษ 3 รายการ

1.ส่วนลด 15% เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน

2.ส่วนลด 30% ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็นหรือเลเซอร์ หลังถอดเครื่องมือ

3.ส่วนลด 30% ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน หลังถอดเครื่องมือ

(ต้องทำคู่กับฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น หรือ ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์)

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง**

15.โปรโมชันจัดฟันใส Invisalign

โปรโมชันจัดฟันใส จ่ายครั้งแรก 777.- พร้อมของแถมฟรี 9 รายการ มูลค่า 19,300.- บาท

  • ส่วนลดเคลียร์ช่องปาก 15%
  • ฟรี รีเทนเนอร์ 2 คู่
  • จัดฟันโดยทันตแพทย์ปริญญาโท

16.เคสตัวอย่างจัดฟันใส Invisalign

17.บทสรุป จัดฟันใส Invisalign

ทันตกรรมจัดฟันที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาออกแบบมาเฉพาะบุคคลและเป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ คือการจัดฟันใส Invisalign ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์ 3D รวมถึงการผนวกความสามารถของเครื่องสแกนฟัน iTero Element และ CT Scan เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาได้อย่างแม่ยำยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดฟันใส Invisalign ใช้เครื่องมือจัดฟันใสที่มีความใส จึงมองแทบไม่เห็นว่ากำลังจัดฟัน ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถถอดออกได้เวลาทานอาหารและแปรงฟัน หมดกังวลเรื่องเศษอาหารติดเครื่องมือ สิ่งสำคัญช่วยแก้ไขปัญหาฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันสบลึก ฟันยื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ฟันเรียงตัวสวยงาม เผยรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ

 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

 

1.จัดฟันใส Invisalign เจ็บไหม

เมื่อเริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign จะมีอาการตึงนิดหน่อยในระยะเวลาสั้น ๆ แต่อาการจะค่อย ๆ รู้สึกดีขึ้นตามลำดับ

 

2.มีครอบฟันอยู่สามารถจัดฟันใส Invisalign ได้ไหม

หากมีครอบฟันอยู่สามารถจัดฟันใส Invisalign ได้ เนื่องจากไม่ต้องใช้กาวในการยึดอุปกรณ์จัดฟันติดกับครอบฟัน

 

3.จัดฟันใส Invisalign ต้องถอนฟันไหม

ทันตแพทย์จะไม่แนะนำให้ถอนฟัน แต่หากมีปัญหาฟันหลายอย่าง และอาจส่งผลต่อการรักษา จึงแนะนำให้ถอนฟันก่อนจัดฟันใส

 

4.จัดฟันใส Invisalign เคลื่อนฟันได้อย่างไร

การจัดฟันใส Invisalign บางกรณีจะมีการติด Attachment ไว้ที่ฟันเพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องมือจัดฟันใส

 

5.จัดฟันใส Invisalign ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไหม

จัดฟันใส Invisalign ไม่ได้ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไปซะทีเดียว เพียงแต่จัดฟันใส Invisalign เป็นการเคลื่อนฟันให้เข้ามาอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ซึ่งหากคนไข้บางรายที่มีการถอนฟันร่วมด้วยก็อาจทำให้ใบหน้าเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย หรือบางรายที่ฟันไม่สบกันเมื่อจัดฟันใสแล้วจะช่วยทำให้การเคลื่อนฟันกลับมามีลักษณะที่ถูกต้อง

 

6.ขากรรไกรยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน สามารถจัดฟันใส Invisalign ได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ขากรรไกรล่างยื่น ทันตแพทย์จะแนะนำให้รักษาอาการฟันล่างคร่อมฟันบน หรือขากรรไกรยื่นก่อนด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร แต่จะต้องให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันพิจารณาอีกครั้ง

 

7.Invisalign ทำความสะอาดอย่างไร

ทำความสะอาด Invisalign ได้ง่าย ๆ เพียงถอดออกมาล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ แปรงสีฟันขนนิ่ม ไม่ควรล้างในน้ำร้อนเพราะจะทำให้อุปกรณ์ Invisalign เสียหาย

 

8.สามารถขอ Invisalign ทั้งหมดตั้งแต่ชุดแรกถึงชุดสุดท้ายได้เลยหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วถ้าคนไข้ต้องการก็สามารถขอทั้งหมดได้ แต่การมาพบทันตแพทย์ในแต่ละครั้ง คนไข้ต้องนำเครื่องมือชุดต่อไปติดมาด้วยทุกครั้ง ซึ่งหากคนไข้ลืมนำมา ทำเสียหายแตกหัก ก็จะไม่สามารถปรับเครื่องมือได้ หรือ กรณีทำเสียหายแตกหักจะต้องทำชุดเครื่องมือใหม่ทั้งหมดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นเราแนะนำให้คนไข้ฝากไว้กับทางคลินิกซึ่งจะปลอดภัยกว่าและไม่สูญหายเสียหายด้วย

 

9.ทำไมเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign ถึงมีตุ่มๆนูนๆหรือมีร่องในบางตำแหน่ง

ตุ่ม ๆ นูน ๆ เรียกว่า Attachment คือวัสดุอุดสีเหมือนฟันขนาดเล็กที่ติดลงที่ผิวฟัน โดยการเคลื่อนฟันบางแนวจำเป็นต้องมี Attachment ติดที่ฟันเพื่อช่วยให้เครื่องมือยึดติดกับฟันได้ดี

 

10.จัดฟันใส Invisalign จัดเฉพาะฟันบนหรือล่างได้ไหม

ทันตแพทย์จะแนะนำให้คนไข้จัดฟันทั้งฟันบนและฟันล่าง เพื่อให้การเรียงตัวของฟัน การกัดสบฟันไปพร้อมกัน แต่ทั้งนี้จะสามารถทำได้หากต้องการแก้ปัญหาเฉพาะการเรียงตัวของฟันบนล่างอย่างเดียวเพียงเล็กน้อย